Góp ý khiếu lại:

  • Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến ban quản trị của Website https://Anhduongpc.net/, đến địa chỉ công ty hoặc qua Email: anhduongcomputer.tb@gmail.com
  • Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.
  • Thời gian xử lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân là 7 ngày.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *