COMBO Case VSP B86 Gaming + PHỤ KIỆN

1.150.000

PHỤ KIỆN ĐI KÈM

  • 3 FAN LED RGB KHÔNG ĐIỀU KHIỂN

  • TẢN NHIỆT KHÍ CPU T410I HOẶC CR1000

  • BẢO HÀNH: TEST (LẺ+100K)